Posts

Posts uit januari, 2023 tonen

Quizzen voor een goed doel

Afbeelding
  Elk jaar quizt KWB Schoonderbuken voor een goed doel. Dit al sinds 2010. ( Met uitzondering van de Corona jaren.) We maken de quiz plezant en gemakkelijk. De quiz heet dan ook ' de plezantste en gemakkelijkste quiz van het jaar '.  De opbrengst van de quiz gaat integraal naar een goed doel dat we elk jaar opnieuw kiezen. (Uiteraard na aftrek van al onze kosten.) Vaak quizzen we voor een goed doel in de buurt. Maar dit jaar was het enigszins anders. Het gekozen goed doel dat we dit jaar hebben gekozen was: het C entrum ter P reventie van Z elfdoding ( CPZ ) . De organisatie die achter de zelfmoordlijn 1813 zit.  Het kloppend hart van de Zelfmoordlijn, zijn haar vrijwilligers. Mensen die een luisterend oor bieden aan de oproepers. En om die vrijwilligers de nodige begeleiding en opleiding te kunnen geven, zijn er uiteraard centen nodig. In het verleden quizden we al voor: De Reumakliniek in Pellenberg A.L.S. Sint-Jozef school van Schoonderbuken Ziekte van duschenne Dagcentrum